Zapisy na konsultacje

Regulamin konsultacji / współpracy

1. Umówienie konsultacji.

Spotkania umawiamy na określony dzień i godzinę poprzez sms, e-mail lub formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.zapisy.panipsycholozka.pl Warunkiem odbycia się konsultacji jest zgoda z punktami regulaminu (Główny regulamin konsultacji, zgoda na testy online, zgoda na przetwarzanie i przechowywanie danych) oraz terminowa płatność z góry przed umówionym terminem. 

Każda wiadomość, mail musi zostać przez ciebie podpisany imieniem i nazwiskiem. Osoby Transpłciowe podpisują się imieniem wybranym i nazwiskiem z dowodu osobistego. Wysyłając mail, sms lub inne wiadomości tworzysz razem ze specjalistą dokumentację medyczną. W naszym gabinecie komfort pacjenta jest najważniejszy, szanujemy twoją płeć, imię i wybory. W celu ułatwienia naszej komunikacji, aby była ona przejrzysta, prosimy o konsekwentne podawanie imienia wybranego i realnego nazwiska. Więc jeśli używasz innych danych w mailu, innych na Skype, może to spowodować niepotrzebną pomyłkę zaimków, co jak wiadomo jest okropnie nieprzyjemnym misgenderowaniem 

2. Opłaty za konsultację

Opłatę za konsultację/ sesję należy wykonać przed konsultacją czy rozmową on-line, przelewem na numer konta firmy, który otrzymasz email po wysłaniu zgłoszenia i ustaleniu dostępnego terminu. 

Nie przyjmujemy płatności blik na telefon. 

Tytułem wpisując: sesja terapeutyczna i dane osobowe pacjenta.

Należy okazać potwierdzenie przelewu podczas konsultacji. Jeżeli konsultacja opłacona zostanie dużo wcześniej, a niestety z przyczyn osobistych/ losowych pacjent nie może w niej uczestniczyć i powiadomi nas na tydzień przed terminem, pieniądze zostaną przekierowane na poczet następnego terminu. Pieniądze nie ulegają zwrotowi, kiedy pacjent odwołuje konsultację tego samego dnia, nie zachowując terminu i zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 100% wartości sesji za zatrzymanie terminu. 

Opłaty za diagnozy: Opłacając pakiety promocyjne, pamiętaj o opłacie przed pierwszym spotkaniem, jest to konieczne, aby konsultacja mogła się odbyć. Opłaty za pakiety nie podlegają zwrotowi, są to ceny promocyjne. Nie kupujesz butów, które możesz zwrócić. Rozpoczynając proces diagnostyczny, oprócz pracy na sesji specjalista pracuje również nad Twoją diagnozą poza czasem konsultacji. Przerwa w diagnozie na ewentualną terapię nie może trwać dużej niż 6 miesięcy, gdyż zmusza to nas do jej powtórzenia i koszty pracy rosną. 

3. Realizacja konsultacji:

Należy zapewnić sobie czas na około 50 minut swobodnej rozmowy. Należy postarać się o dobre warunki rozmowy, nikt nie może przebywać w tym samym pomieszczeniu jak i również słuchać treści rozmowy. Nikt nie może wchodzić w trakcie sesji, ponieważ spotkanie ma charakter poufny i obie strony obowiązuje tajemnica jak i ochrona danych osobowych. 

Rozmowa odbywa się przez video-połączenie z platformy Skype. Pacjent musi mieć laptop z kamerą, mikrofonem, słuchawkami albo telefon z przednią kamerą i słuchawkami.

Podczas sesji obie strony nie mają prawa nagrywania głosu, obrazu video, robienia zdjęć, zrzutów ekranów.  Zakazuje się udostępniania materiałów czy plików darowanych/ udostępnionych podczas konsultacji.  

Każdy pacjent otrzymuje zaproszenie do rozmowy w postaci linku: 

4. Zasady podczas sesji on-line:

  • Wysoki szacunek, tolerancja i otwartość. 
  • Najważniejszy jest pacjent i jego dobro.
  • Należy pamiętać o motywacji do pracy i kontakcie opartym na zasadzie 50/50. Pacjent daje 50 % zaangażowania i pracy od siebie i psycholog daje dokładnie tyle samo.
  • Współpraca opiera się na prawdzie i tylko na nią jest tu miejsce.
  • Wspólnie z psychologiem, pacjent ustala kontrakt współpracy, w którym określone zostaje: potencjalna ilość spotkań- modyfikowana w trakcie terapii w zależności od potrzeb i przebiegu leczenia, określenie metod i tematów poruszanych podczas sesji.
  • Wszystkie informacje są poufne i chronione prawem.
  • Odwołanie wizyty jest uprzedzone dzień wcześniej. Jeśli psycholog odwołuje spotkanie również zobowiązany jest poinformować pacjenta o takim zdarzeniu najszybciej jak to jest tylko możliwe.
  • Pacjent powinien pamiętać, że gabinet stacjonarny czy online, to nie miejsce na lęk czy strach w jaki sposób będzie odebrany. Psycholog niesie pomoc i jest to właściwe miejsce, aby czuć się bezpiecznie.
  • Nie zawsze i z każdym psycholog jest w stanie znaleźć wspólną nić porozumienia. Czasami potrzeba dłużej poszukać swojego psychologa. Nie należy rezygnować, przecież nie z każdym jesteśmy w stanie się zaprzyjaźnić.
  • Drogi pacjencie nie myśl, że będzie łatwo, szybko i przyjemnie. To niemożliwe. Będzie sprawiedliwie i profesjonalnie.

5. Testy/ kwestionariusze podczas diagnostyki on-line:

Pacjent przystępujący do diagnozy lub poinformowany o konieczności wykonania testów jest zobowiązany do podpisania zgody na ich realizację. Treść zgody: Wyrażam zgodę na przeprowadzenie badań kwestionariuszowych w formie online, kiedy to psycholog będzie wyświetlał testy/ kwestionariusze/pytania testowe na moim monitorze a ja będę podawał/a ustną odpowiedź, którą następnie Psycholog będzie odznaczał w moim imieniu na papierowym arkuszu odpowiedzi. Jestem świadom/a, iż najlepszym sposobem na wykonywanie testu jest osobiste ich rozwiązywanie w gabinecie.

6. Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych

Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Psycholog jest zobowiązany do zebrania niezbędnych danych o pacjencie na poczet prowadzonych działań w ramach terapii lub diagnozy. Jest zobowiązany do przetrzymywania zebranego materiału/ dokumentacji przez Ministra Zdrowia przez okres nie krótszy niż przez 5 lat. Psycholog nie przetwarza danych pacjentów w innym celu niż ten, z którym zgłasza się pacjent i na czas trwania terapii/ diagnozy. Po zakończonej terapii lub diagnozie dane pacjenta trafią do archiwizacji. Jedyną sytuacją kiedy Psycholog jest zwolniony z tajemnicy zawodowej to otrzymanie nakazu sądowego.

7. Uwagi końcowe:

Jeśli potrzebujesz, zgłoś się po prostą instrukcję jak się połączyć z psychologiem na platformie.  Zawsze gdy masz dodatkowe pytania, możesz zadzwonić pod numer 600 512 042 lub napisać e-mail pod adresem: kontakt@panipsycholozka.pl

Nie martw się jeśli specjalista nie odbiera od razu. W trakcie dnia pracy i pełnego kalendarza pacjentów nie zawsze jest taka możliwość, aby połączyć się punktualnie. Poczekaj cierpliwie. Na pewno wszystko się uda.